Narsisistik Kişilik Bozukluğu Kriterleri

 
Narsisistik Kişilik Bozukluğu Kriterleri (NPS)

ABD psikiyatri el kitabı "Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı" DSM-IV'e göre, aşağıdaki dokuz davranış kriterinden en az beşi NPS'de bulunmalıdır:

  1. Büyüklük (gerçeklik kaybı), kişinin kendisinin abartılı hayal gücü Önem, gösteriş

  2. Tamamlayıcı narsistlerle sınırsız başarı , etki, idealleştirilmiş aşk fantezileri

  3. Özel olmak, kendi benzersizliğini vurgulamak

  4. Aşırı hayranlık için çabalamak , kendine aşık olmak

  5. Talepkar düşünme, abartılı tercih edilme beklentisi

  6. Sosyal etki elde etmek için kişiler arası ilişkilerde istismar

  7. Empati eksikliği

  8. Başkalarının kıskançlığı veya başkalarının onu kıskandığı varsayımı

  9. Gurur , kibir, kibir


NPS'nin ek kriterleri

  ➤ Eleştiriye aşırı duyarlılık, Hakimiyet gücü, hakimiyet iddiası

  ➤ Karizmatik, çekici, kontrol edici, kayıtsız

  ➤ Şişirilmiş benlik algısı, dramatik davranır

  ➤ Dikkat çekmeyi sever, başarılarını gösterir

  ➤ Sürekli hayranlık ister, başkalarından yararlanır, yalancı 

  ➤ Kolayca yaralanan, son derece kıskanç, gözle görülür derecede yüzeysel  Güce aç

  ➤ Kişilerarası duygu yelpazesini anlamakta zorlanıyor 

   ➤ Empati eksikliği , muhtaçlık, sahte, çok baskın

Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendi bedensel ve/veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Kelime kökeni Yunan mitolojisinde bir kahraman olan Narkissos'dan gelir. Narkissos adını narkoza ve bir çiçek familyası olan nergisgillere de vermiştir. Narsisizmin ileri boyutlarda olmasına tıpta narsisistik kişilik bozukluğu adı verilmektedir.

© her hakkı saklıdır
astrolojihaber