ONLARIN ALEMİ

 


Tasa ve kaygılar kalkmadan ruhsal ilerleme mümkün olamayabilir. 

Bu yönde Fetih 4. Ayet bizlere fikir veriyor:

Mü’minlerin kalplerine, îmânlarını îmân ile artırsınlar diye sekîneti indiren, O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir. FETİH 4

Ayette sekinet (Sakinlik, gönül huzuru, kalbin rahat olması.) sözü peşinden gelen göklerin ve yerin orduları ile temas bağlantısı kurulmaktadır. Anlaşılabileceği gibi Allaha giden kanalların açılması için kalbin huzur bulmasından geçiyor.

Doğu kültüründe işlenen Nirvana bahsi ile durumun aynı kategoride olduğunu anlayabiliriz. Tek farkla Nirvananın doğu dinlerinde saptırılmış olduğu ve buna istinaden iman edenlere neler yapmaları gerektiğinin bildirilmesidir.

Nirvana; Doğu dinlerinde, mistizminde ve Hint Teozofi’sinde manevi kurtuluş’u belirtmek üzere, sözcük anlamıyla “dışarı esmiş”, “dışarıya üflenmiş” anlamına gelir. Kelime anlamı mutluluktur.

Yerin ve göğün orduları konusu burada ne anlama geliyor olabilir?

Sekinetin hasıl olması kişi bilinç kalibresinin yükselmesi demek olur ki savaşlarda yardıma gelen şehitler ve meleklerin durum benzerini açıklar. Zira vatanseverlerin bilinç kalibreleriyle neredeyse sekinet bilinç kalibresi hemen hemen aynıdır.

Her kültürde neredeyse bir avuç insanın koca – devasa orduları dize getirmesi imkansız gibidir. Ama vatanseverliğin kalibresinin yüksek oluşu yerin ve göğün orduları meselesine açıklık getirmektedir.

Ahmeder Rufai “Onların Alemi” kitabında Allah yolunda olanlar için kullandığı ifade aynen şu şekildedir.

Onların alemi huzur bahçelerinden coşar gelir!

Sürekli tasa ve kaygılar ne yazık bu yolda insanın önünde engeldir. Tasa ve kaygılar bittiğinde ruh aslına rücu etmektedir. Zira ruh için tasa ve kaygı yoktur. O acı çekmez. Uyumaz. Yemez içmez. Ruhsal bir varlık olan insanın o alemi yakalaması için huzura ihtiyacı vardır.

Şeytan huzurlu insanı sevmez. Huzursuzluk çıkartır. Kendilerine tabi olanlarla toplumda huzursuzluk çıkartanların bilerek veya bilmeyerek hizmet ettikleri şeytandır.

Huzuru yakalamış kalbe yerin ve göğün orduları yardım eder. Zira Allahta tek kusur yoktur. Serbest kalmış bir ruh Allahın kudret elinde demektir. Arınmış ruh artık özgür ruhtur.

Sağlıcakla kalın. Huzurla kalın.

© her hakkı saklıdır
astrolojihaber