TEKRARLANAN ACI KEDER

 


Rolünü yapamayan (beceremeyen) veya istendiği gibi yapamayan kişinin yönetmen tarafından sahnesi tekrarlanır.

Sürekli yaşamda tekrarlar neden oluyor olabilir?

Zihinsel anımsamalar tekrarı çağrıştırır. Mehmet Zahit Kotku "Akaid" eserinde evvelce işlenmiş günahların tekrar hayale ve akla anımsama olarak gelmesini o günahın tekrar işlenmesi olarak ele alır. Bu yönde alimlerden örnekler verir.

Bir günahı tekrar zihnen anmanın o anılanın tekrar hayata geçirileceği fiziki yasalarca da mevcut. Çekim yasası bunlardan birisidir. Buna rağmen kötü anıların sürekli tekrarı yaşanıyorsa o vakit kişiler kendilerine sormalıdır. Cidden anıyor mu? Muhakeme yapmalıdır.

Kuranda zikirle ilgili (zikrin bir anlamı anımsamak, hayal etmek, akla getirmektir) çokça kıssalar geçiyor. Zikir bu anlamlara da geliyorsa o zaman ne anımsadığımız ne düşündüğümüz çok değerlidir. Geçmişte yaşanmış olumsuz bir olayı anıp onu hayata tekrar alıyorsak o vakit o kötü anıdan uzak durmak daha mantıklı olmaz mı? Bunun yerine olumlu anımsamalara girmek en güzel yol olacaktır.

Yakınmalar anımsamadır. Her yakınma hayata yeniden iştirak edecek o yakınmalarda geçen olaylar zincirini başlatır.

Çare bulmak için yapılan bu yakınmalar aksine o kötü istenmeyen olayları tekrar tekrar hayatımıza sokacaktır. Bunu anlamanın en güzel yolu en önce yakınmayı bırakmak olmalıdır. Bu bırakışla geçen zaman içerisinde tekrarlar yaşanıyor mu tecrübe edilir. En güzel bilgi tecrübe edilen olacaktır.


© her hakkı saklıdır
astrolojihaber