KANALOA GÖZÜ

Hadislerde geçen “şeytanın arşı su üstündedir” ve yine belki piri reisin çizdiği haritada bir adada görünen tek gözlü şeytanın hikayesi. Tek Göz.

Tek göz hipnoz yapar. Benliğinizi kontrol eder. Bu bazı ada halklarında din adamlarının donuk durma donuk bakma durumunu açıklıyor olabilir.

KANALOA’NIN GÖZÜ

Yazan: Serge Kahili King 

Türkçeleştiren: Özlem Güzelbeyoğlu

Eski Hawaii mitolojisinde Kanaloa, okyanus tanrısıydı, sağaltıcı tanrıydı ve yaratıcı tanrı

Kane’nin yakın arkadaşıydı. Birlikte yolculuk yaparlar, kutsal içeceği paylaşırlar ve asalarını yere vurarak temiz su fışkırmasını sağlarlardı. Kanaloa heykelleri diğer tanrı figürlerinden farklı olarak yuvarlak gözlü olarak yapılmıştır. Geleneğe göre, eğer Kanaloa’nın gözüne bakabilseydiniz, yukarıdaki şekli görürdünüz.

Eski Hawaii dilinde kanaloa kelimesi büyük huzur veya büyük sükunet anlamına gelir. Ezoterik gelenekte Kanaloa, kişinin içinde evrenin merkezini simgeler.Bir bütün olarak şekil, yaşam ağını, herşeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu, ifade eder. Bu açıdan, merkezdeki yıldız, rüya örücüyü, kendi hayatını ördüğünün bilincinde olan kişiyi,örümcek/şamanı tasvirler.

Başka bir açıdan yorumlandığında, çizgiler ruhsal gücü, daireler sevgiyi, ve daireler ile çizgiler birlikte sevginin gücünü temsil eder. Merkezdeki nokta yüksek benliği, yıldızın çevresindeki daire bilinç dışı benliği ifade eder.

Yıldızın yedi kolu Huna’nın yedi prensibini simgeler:

1- Dünya, sen ne olduğunu düşünüyorsan odur. (Kendi gerçekliğinizi kendiniz yaratırsınız)

2- Hiçbir sınır yoktur.(Sınırsızsınız)

3- Enerji, dikkatin gittiği yere gider. (Üzerinde yoğunlaştığınız herşeyi elde edersiniz)

4- Güç anı, şimdidir.(Geleceği değiştirebilme gücünüz şu anda saklıdır)

5- Sevmek, birlikte mutlu olmaktır. (Aloha)

6-Bütün güç içinizden gelir.

7-Gerçeğin ölçütü etkililiktir. Yıldızın bir kolu her zaman aşağı doğrudur , ağın düz çizgisiyle birleşir ve içte olanın dışta olanla bağlantısını temsil eder. Kanaloa’nın gözü Hawaii dilinde —ki“ olarak tanımlanan bir enerji üretir. Sembol herhangi biri, bir şey veya bir mekandaki enerjileri uyumlamaya yardımcı olan iyileştirici bir güce sahiptir.