MARS GERİLEMESİ RETRO

 


Mars'ın gerilemesi - Retro'su

Transit ve natal haritalar için bilinmesi gereken bilgiler:

Mars öncelikle öfke ve saldırganlığı yönetir. Kendi içimizde veya başkalarıyla bu duyguları içeren sorunlarla karşılaşabiliriz. Kişi, etrafındaki anlaşmazlıklara, çatışmalara ve güç dinamiklerine alışılmadık derecede duyarlı hale gelebilir. Saldırganlık, öfke, düşmanlık, korku, tehditler ve güç gösterileriyle başa çıkmakta zorlanabilir. Korkuya verilen birincil içgüdüsel tepkiler kavga, kaçma veya donmadır.

Bu nedenle kişinin öfkesini kontrol etmesi ve öfkesi ile soğukkanlılığı arasında bir denge sağlaması gerekir.