MENEKŞE RENKLE TERAPİ

 


Menekşe Rengi ile Tedavi Edebileceğiniz Hastalıklar

Bir çok kaynakta menekşe rengin aşağıda olan hastalıklara iyi geldiği anlatılmaktadır.

Menekşe rengin iyi geldiği hastalıklar: 

- Şizofreni, ruhsal bozukluklar, depresyon, kafa karışıklıkları ve bayılma gibi sorunlar. Tüm bu hastalıkların tedavisinde menekşe rengi faydalıdır.

Menekşe rengi, bir kişinin manevi kişiliğiyle ilgilidir. Bu renk, meditasyon veya diğer ruhsal yönler açısından yararlıdır.