Ay’ın İlk Dördün Evresi ve Getirdikleri

 


Ay’ın İlk Dördün Evresi ve Getirdikleri


Bu evrede dikkat edilmesi gereken konular sırasıyla şunlardır: 


İftiraya, düşmanlık etmeye ve her şeyi dert etmeye açıktır. 


Eziyete, yaptırımlara ve üzüntüye kapılmaya açıktır.  


Umutsuzluğa düşmeye açıktır. 


Miras sorunlarına açıktır. 


Kafaya takmaya dert edinmeye açıktır. 


Adaletsizliğe açıktır. 


Yalan söylemeye açıktır.  


Epifiz bezinin körelmesine ve nazara açıktır.  


Depresif hale açıktır.

 

Borç ile ilgili problemlere açıktır.  


Ruhi düzensizliklere açıktır.  


Kayıp ve zarara açıktır.  


İşten kovulmaya açıktır.  


Yanlış yönlendirmelere veya yönlendirilmelere karşı açıktır