İkinci Evin Mali Yönden İpuçları


İkinci Ev Mali Yönden İpuçları Verir

Bir insanın mali yönüne işaret tutan ev ikinci evdir. İkinci evin ilk on derecesi harita sahibinin para ile olan ilişkisine ışık tutar. Bu ilk on derecede olan bir gezegen olumsuz açı almıyorsa kişinin çabalarıyla para kazanabileceğini gösterir. Eğer olumsuz olarak etkileniyorsa bu kişinin para ile ilgili orada olan gezegenin anlamlarında sorunlarına işaret eder. Olumlu açı alıyorsa para akışı ve gelirde artış var demektir.

İkinci evin on ve on dokuzuncu dereceleri arasında kişinin sahip olabileceği malı mülkü gösterir. Burada olan gezegene bağlı gezegen karakterine göre hangi alanlarda olacağını anlatır. Olumlu olumsuz açılara göre yorum yapılır.

İkinci evin yirmi – yirmi dokuz dereceleri arasında ise kişinin para kazanma kabiliyetini anlatır.