Transit Satürn Evlerde

 

Transit Satürn Evlerde

Transit Satürn evlerden geçtiğinde neler çağrıştırır?

Transit Satürn Evlerde

Transit Satürn birinci evden geçerken hastalıkları, ikinci evden geçerken mali yönden kayıpları ve ayrılıkları, üçüncü evden geçerken işte başarıları, dördüncü evde arkadaşlarla sorunları, beşinci evden geçerken para kayıplarını, altıncı evden geçerken iyi hali, yedinci evden geçerken bulunduğunuz ortamdan uzak bir yerleşmeyi ve kötü seyahatleri kimi bazı insanlardan gelen sorunları, sekizinci evden geçerken mali yönden kayıpları, dokuzuncu evden geçerken yokluğa düşmeyi, onuncu evden geçerken mesleki ve para kayıplarını, on birinci evden geçerken iş yönünden ilerlemeyi, on ikinci evden geçerken kavgaları gösterebilir.   

Olumsuz etkileşimler genelde Satürn olumsuz etkilendiğinde ortaya çıkar. Böyle durumlarda dikkatli olup bu ağır sınavı aşmaya çalışmak durumu olumluya sevk eder